KPY

İnsan Hakları Örgütlerinden Ermeni Soykırımı Manifestosu

Nisan '15

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve onun Türkiye’deki üye örgütleri İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)ile Ermenistan’daki üye örgütü Sivil Toplum Enstitüsü (CSI) 2010 yılında Erivan’da ve 2013 yılında İstanbul’da yapılan FIDH kongrelerinin sonuç bildirgelerinin bir devamı olarak, Ermeni soykırımının 100. yılının anılması vesilesi ile manifesto yayınladı ve soykırım suçunun doğası gereği zaman aşımına uğramadığını ifade etti. Link