KPY

İKSV'den siyasi partilere açık çağrı

Şubat '15

Seçimler yaklaşır, siyasi partiler seçim bildirgeleri, yani iktidara geldiklerinde yapacakları hakkındaki vaatleri hazırlarken kültür sanat dünyası da boş durmadı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) siyasi partilere kültür politikaları için 'önücelikler ve öneriler' listesi hazırlayıp yayımladı. Vakfın kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan 10 maddelik metinde "Kültür Bakanlığı'nın bütçesi 2.5 kat artırılsın", "kültüre ulaşma anayasal hak olsun" gibi öneriler var. Link