KPY

IFCD 9. Başvuru Çağrısını Duyurdu

Nisan '18

Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu (IFCD) 9. Başvuru çağrısını duyurdu. 2 Şubat 2018 tarihinde Türkiye, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’ne resmen taraf olduğu için, artık Türkiye’den de fona başvurulabilecek. Başvuru dilleri İngilizce ve Fransızca olan bu açık çağrıya katılacak projelerin uygulama dönemi 12-24 ay arası bir zaman alacak ve projeler en erken Mart 2019’da uygulanmaya başlayacak.

 

Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) Hakkında:

Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince kurulmuş çoklu-bağışçı içeren bir fondur. Fonun amacı, 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekteki ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmaktır. IFCD, 2010 yılından bu yana 50 ülkeden 100’ün üzerinde projeye toplam 7 milyon ABD Dolarını aşkın destek sağlamıştır.

Detaylı bilgi için: http://en.unesco.org/creativity/calls/unesco-launches-its-9th-ifcd-call-new-initiative

Başvuru formu: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf