KPY

Haydarpaşa Limanı Nazım İmar Planına İptal

Ağustos '15

Mahkeme, Harem bölgesi ile Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığını belirterek iptaline karar verdi.Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması, iptal kararını gar merdivenlerindeki basın açıklamasıyla duyurdu. Link