KPY

Gazeteci Örgütleri Yeni Hükümetten Ne Bekliyor?

Haziran '15

Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) dönem sözcülüğünün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) Basın Konseyi’ne devrettiği etkinlikte gazetecilerin yeni kurulacak hükümetten ne beklediklerini de tartıştı. Yeni kurulacak hükümetten basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını, gazeteci yargılamalarına son verilmesine, sendikalaşma önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Link