KPY

Galata’daki Barış Vahası

Şubat '16

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Vakfı Başkanı Moris Levi, kültürel özelliklerini, lezzetlerini, müziklerini, etkileşimlerini yansıtmak ve bu toprakların mozaiğinin vazgeçilmez rengi ve faydalı yurttaşlar olduklarının altını çizmek için 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’ni yeniden yapılandırdıklarını ifade etti.Bu müze, daha önce 2001’de Karaköy Zülfaris Sinagogu’nda kurulan müzenin devamı niteliğinde. 


İlgili Bağlantı:
Cumhuriyet