KPY

Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Öneriler

Ekim '15

 “Türkiye Eğitim Sisteminde Renk, Etnik Köken, Dil, Din ve İnanç Temelli Ayrımcılık” raporunda tekçi zihniyetin sona ermesi, din dersinin kaldırılması, “Ayrımcılığı İzleme Kurulu” oluşturulması, anadilinde eğitime anayasal güvence gibi öneriler yer alıyor. Link1 Link2