KPY

Denizli'deki Taş Atölyeler Müze Olacak

Şubat '16

Mahkeme, nihai kararı verdi ve taş binaların yapıldığı dönemin mimari ve teknik özelliklerini yansıttığına, kentin sosyo-kültürel yapısına uygun olduğuna, depreme dayanıklı olduklarına, yapının özgün mimarisinin cumhuriyet eğitim projesinin bir parçası olduğuna karar verdi ve taş binaların yıkılamayacağı hükmüne vardı. Denizli Mimarlar Odası, Denizli'nin müzeye kavuşması ve taş atölyelerin korunması için alternatif proje hazırlamak için harekete geçti.

İlgili Bağlantı:
Arkitera