KPY

Danıştay Sulukule İptalini Onadı

Nisan '15

Danıştay Romanları yerinden eden tarihi Sulukule mahallesinin avan projesini iptal eden mahkeme kararını onadı.İstanbul 4 . İdare Mahkemesi,  Sulukule projesini "kamu yararına" uygun değil diyerek Nisan 2012'de iptal etmişti. Fatih Belediyesi bu kararın yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a başvurmuştu. Link