KPY

Danıştay Beyoğlu İçin Verilen Örnek Kararı Bilimsel Bulmadı

Temmuz '15

Danıştay 6. Dairesi, İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin Beyoğlu’nun 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planı ile dayanağı 1/5000 Nazım İmar Planı'nı iptal eden kararını bozdu. Uzmanların pek çok yönden örnek karar olarak gösterdiği kararı Danıştay bilimsel bulmadı, soyut olduğunu belirtti. Link