KPY

Çeviri: Fribourg Kültürel Haklar Bildirgesi

Nisan '23

Fribourg Kültürel Haklar Bildirgesi (Fribourg Declaration on Cultural Rights, 2007), “Fribourg Grubu” olarak bilinen uluslararası bir uzmanlar grubunun 20 yıllık çalışmasının sonucudur. Bildirge, Çeşitlilik ve Kültürel Haklar Gözlemevi (Observatory of Diversity and Cultural Rights, Fribourg University) tarafından Uluslararası Frankofoni Örgütü (Organisation internationale de la Francophonie) ve UNESCO ile birlikte sunulmuştur.

Deklarasyon, ifade ettiği hak, özgürlük ve sorumlulukların geliştirilmesini sağlamak üzere çalışmak isteyen kişi, topluluk, kurum ve kuruluşlara yöneliktir.