KPY

Candan: Kaçak Saray Katmerli Kaçak Hale Geldi

Ağustos '15

Ankara 5. İdare Mahkemesi AKP’nin Atatürk Orman Çiftliği üzerinde yaptığı tüm nazım plan değişikliklerini iptal etti. Bu nazım planıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve külliyesi, hayvanat bahçesinin yerine yapılmasına başlanılan Ankapark ve bu projelere ulaşım için yapılan yollar ve kavşakların inşa edilmesinin yolu açılmıştı. Link