KPY

ÇAÇAv: Mevcut Adalet Sistemi Çocuğu Koruyamıyor

Mart '15

Çocuk Hakları Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın (ÇAÇAv) hazırladığı Çocuk Adalet Sistemi Sorun Tespit Raporu’nda Türkiye’deki mevcut çocuk adalet sisteminin sorunlarına dikkat çekildi.Raporda özellikle sistemdeki koordinasyonsuzluk, mevzuatın uluslararası hükümlerle uyumsuzluğu ve bütüncül yaklaşımlı bir çocuk koruma sisteminin eksikliği vurgulandı. Link