KPY

Bir Araştırma: Toplumsal Cinsiyet & Kadın Yönetilemeyen Algı mı?

Mayıs '15

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması ailede, çalışma hayatında, siyasette ve medyada kadınların konumu, sorunları, talepleri üzerine 26 kent merkezinde erkeklerle ve kadınlarla yapılan anket sonuçlarını sunuyor. Link