KPY

Başvuru Çağrısı: Camargo ve LabexMed Ortaklığıyla Sanat ve Bilim İşbirliği Projeleri Rezidans Programı

Mart '17

Başvuru Çağrısı: Camargo ve LabexMed Ortaklığıyla Sanat ve Bilim İşbirliği Projeleri Rezidans Programı

Fransa’nın Cassis kasabasında yer alan ve sanatçı ve filantorpist Jerome Hill tarafından kurulmuş olan Camargo Vakfı, beşeri bilimler ve sanat alanında çokkültürlü ve disiplinlerarası programlara sahip bir rezidans merkezi olup

özellikle Fransızca, Fransızca konuşulan kültürler ve Akdeniz kültürleriyle ilgili beşeri ve sosyal bilimler çalışmaları yürütmek isteyen araştırmacılara yönelik olmakla birlikte diğer tüm sanat disiplinlerinden sanatçılar, araştırmacılar ve entelektüellere düşünmek, yaratmak ve iletişim kurmak için bir mekan sunmakta.

Aix-en-Provence'de (Fransa) yer alan Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (Akdeniz Beşeri Bilimler Enstitüsü) tarafından koordine edilen Akdeniz Araştırmaları Mükemmellik Laboratuvarı LabexMed, beşeri ve sosyal bilimler ile dünya, yaşam ve çevre bilimleri arasındaki diyaloğu teşvik ederek arkeoloji, tarih, antropoloji, sosyoloji, coğrafya, siyaset bilimi, ekonomi, hukuk, felsefe ve epistemoloji gibi işbirlikçi birimlerin disiplinlerini güçlendirirken, tüm zaman ve coğrafi ölçeklerde Akdeniz üzerine bütüncül ve çokdisiplinli araştırmalara doğru yol almayı hedeflemekte.

Bu bağlamda Camargo Vakfı ve LabexMed Rezidans Programı, ortak üretim gerçekleştirilmesi amacıyla sosyal ve beşeri bilimler ve sanat arasındaki arayüzde projelerin geliştirilmesini desteklemek üzere, araştırmacılar ve Akdeniz Havzası sanatçıları arasındaki kültürel alışverişleri ve etkileşimleri harekete geçirmeyi hedefliyor.

Seçilme Kriterleri: Program, sanatçı(lar) ve araştırmacı(lar) da dahil olmak üzere 2 ile 5 kişiden oluşan ekiplere açıktır. Proje ekibi, LabexMed programının araştırma birimlerinden en az bir araştırmacı içermelidir. Akdeniz ülkelerinden üyeler içeren ekiplere öncelik verilecektir.

Başvuru tarihleri: Son başvuru 27 Nisan 2017

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız