KPY

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ne Olacak?

Ekim '15

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Tükel, bakanlığın, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin geleceğine dair nasıl bir proje hazırlandığını, nasıl bir sözleşme imzalandığını kamuoyuna açıklamasını talep etti. Link