KPY

Ayrımcılık Yasağı LGBTİ'leri Görmedi

Ocak '16

Meclis'e sunulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yasa tasarısı, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılığı yasaklıyor. Ancak tasarı, LGBTİ’lerin uzun süredir dillendirdikleri taleplere rağmen, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı kapsamıyor.

İlgili Bağlantı:
Bianet