KPY

Avrupa Konseyi'nden Transfobiye Karşı Tavsiye Kararı

Nisan '15

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, tarihinde ilk defa sadece translara yönelik bir tavsiye kararını kabul etti.  “Avrupa’da Transgender Bireylere Yönelik Ayrımcılık” başlıklı tavsiye kararı, Parlamenter Meclisi’nin kişilerin cinsiyet kimliklerinden ötürü maruz kaldığı ayrımcılığı araştırması ve Avrupa Konseyi üye devletlerine transların insan haklarının geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmasını öngörüyor. Link