KPY

Arkeolojinin Özelleştirilmesine Karşı Louvre’da Protesto

Şubat '15

Mesleklerinin özelleştirilmesini ve ticarileştirilmesini protesto eden arkeologlar, ziyaretçilerin Louvre Müzesi’ne para ödemeden girmesini sağladılar. Protestocu arkeologlar, kültür sektöründe çalışanları temsil eden sendikalara bağlıydılar; inşaat ve kazı alanlarında çıkması muhtemel arkeolojik eserlerin korunmasını sağlamakla yükümlü kamu çalışanlarıydılar. Link