KPY

"AİHM’den Cemevleri ve Alevilere Ayrımcılık Kararı"

Nisan '16

Cemevlerinin hukuki statüsü ve Alevilere ayrımcılık yapıldığı başvurusuyla ilgili açılan davada oyçokluğuyla karar veren AİHM Büyük Daire, din ve inanç özgürlüğü ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.


Kaynak:
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/174239-aihm-den-cemevleri-ve-alevilere-ayrimcilik-karari