KPY

AİHM Türkiye'yi Cinsiyet Geçişinde İhlalden Mahkum Etti

Mart '15

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin bir transseksüelin cinsiyet geçiş ameliyatına erişimini reddetmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özel hayata saygı hakkını düzenleyen 8. Maddesinin ihlali olduğuna karar verdi. Link