KPY

ACP Kültür Bakanları 4. Toplantısı

Aralık '17

Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri Grubu (ACP), 1975'te Georgetown Anlaşması tarafından kurulan, Afrika, Karayipler ve Pasifik'teki ülkelerden oluşan bir gruptur. Grubun başlıca hedefleri, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, yoksulluğun azaltılması ve gruba üye ülkelerin dünya ekonomisine daha fazla entegrasyonunun sağlanmasıdır.

ACP Kültür Bakanları 4. Toplantısı 9-10 Kasım 2017'de Brüksel'de düzenlendi. Toplantıda aşağıdaki 4 ana alana odaklanıldı:

-Ekonomik büyüme ve istihdam için bir araç olarak kültür

- ACP içi işbirliğinde kültür

- 2020 sonrası ACP-AB ilişkileri ve sürdürülebilir kalkınma üzerinde güçlenen bir etkiye sahip olmak için tüm strateji ve politikalarda daha iyi bir kültür entegrasyonunun nasıl başarılacağı

- ACP kültürel işbirliği programlarında girişimciler olarak kadınlar ve gençler için küresel insiyatifler

Toplantısı beyannamesinin detaylarını bağlantıda bulabilirsiniz: