KPY

2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı İlan Edildi

Şubat '18

2018’in Avrupa Kültürel Miras Yılı olmasıyla birlikte; Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Bölgeler Komitesi ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi yıl boyunca, insanların kültürel mirasa daha yakın ve daha fazla müdahil olmasını sağlayacak bir dizi girişim ve etkinlik düzenleyecek. 2018’in sonuna kadar binlerce etkinlikle kutlanacak olan Kültürel Miras Yılı; bireyler, topluluklar ve toplumlar için evrensel bir değere sahip olan kültürel mirasın geleceğin inşasındaki önemini, mirası koruma ve sürdürme yollarını araştırmayı ve kültürel mirasın 4 kolunu (somut, somut olmayan, doğal ve dijital kültürel miras) benimsetmeyi amaçlıyor.

Etkinlikler aynı zamanda kültürel mirasın sadece edebiyatta, sanatta, objelerde ya da arkeolojik alanlarda değil, önceki kuşaklardan öğrendiğimiz el sanatlarında, çocuklarımıza anlattığımız öykülerde, hatta yediğimiz yiyeceklerde ve izlediğimiz filmlerde bile bulunabileceğini gösterip, kültürel mirasın özellikle gençler tarafından korunarak geleceğe taşınmasını sağlamayı hedefliyor.

Ek olarak, AB kültürel mirası destekleyen projelere fon sağlayacak ve Avrupa Kültürel Miras Yılı ile ilgili işbirliği projeleri için Creative Europe programı bünyesinde başlatılan özel bir çağrı ile Erasmus+, Europe for Citizens, Horizon 2020 ve diğer AB programları kapsamında ilave fırsatlar da sunulacak.

 

Kaynak