KPY

2015 Rekabet Mektubu yayınlandı

Şubat '15

2009 yılından beri her yıl yayımlanan Rekabet Mektupları'nın yedincisi olan 2015 Rekabet Mektubu'nun teması "medyanın rekabet kültürünün geliştirilmesindeki rolü" olarak belirlendi. Link