KPY

2. İyi Tasarım İzmir Etkinliği 20 Kasım'da Sona Erdi

Aralık '17

 

İzmir Akdeniz Akademisi tarafından “Alan Açmak” başlığıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İyi Tasarım İzmir etkinliği; tasarımcılar, üniversitelerin tasarım bölümleri, tasarım alanından meslek kuruluşları ve bağımsız aktörleri izleyicilerle Kültürpark’ta bir araya getirdi.

Kent ve tasarım ilişkisinin yeniden düşünülebileceği ve tasarımın deneyimlenip, görünür kılınabileceği, sürdürülebilir bir platform olmayı amaçlayan İyi Tasarım İzmir, kentte bu alanda çalışan okullar, meslek kuruluşları ve inisiyatiflerin desteğiyle ortak ve katılımcı bir süreçle hayata geçiriliyor.

20 Ekim-20 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşen İyi Tasarım İzmir kapsamında, farklı tasarım disiplinlerine yönelik 14 atölye çalışmasının yanı sıra “Alan Açmak” temasıyla birbirinden farklı örgütlenme ve deneyim modellerinin, yenilikçi alanların ve alternatiflerin tartışıldığı üç haftaya yayılan söyleşiler ve Kültürpark’ın tasarım tarihine değinen sergiler yer aldı.