KPY

KPY Konferansı 2017 - Mike van Graan (21 Şubat 2017) - Kültür Politikalarında Gelgitler: Güney Afrika Deneyimi

21 Şub, 2017

2016’da, Güney Afrika hükümeti, 1996’da kabul olunan apartheid-sonrası ilk kültür politikası belgesinin üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra “Kültür, Sanat ve Kültür Mirası”na dair yeni bir kültür politikası beyanı niteliğinde bir Beyaz Kitap (White Paper) taslağı hazırladı. O vakitler güçlük, sadece beyaz Güney Afrikalıların değil tüm Güney Afrikalıların kültürel hayata katılımını ve sanattan yararlanma haklarını pekiştirmekti. Bugünkü taslak politika belgesi ise, apartheid geçmişinden miras kalan ve son yirmi iki yılda şiddetlenen yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik gibi temel güncel sorunlara karşılık çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu sunumda politikalardaki değişimler, bunların nedenleri, politikaların ortaya çıkış süreçleri ile başlıca sorunlar ve uygulama olanakları sorgulanacak. Aynı zamanda, en son politika taslağı, uluslararası temel kültür politikası belgeleri ve söylemleri ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Mike van Graan, Cape Town Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde doçent ve şu sırada Berlin Robert Bosch Academy'de Richard von Weizsaecker Fellow olarak çalışıyor. 

Van Graan bugüne kadar Topluluk Sanatları Projesi'nde direktörlük, Güney Afrika Yazarlar Meclisi'nde proje yöneticiliği ve Ulusal Sanat Koalisyonu'nda genel sekreterlik gibi görevler üstlendi.

Ülkede 1994 yılında gerçekleşen ilk demokratik seçimler sonrasında, “Sanat ve Kültürden Sorumlu Bakanlık Özel Danışmanı” olarak çalıştı. Bu vesileyle, apartheid-sonrası kültür politikalarının oluşturulmasında önemli katkılarda bulundu. 2011'de, UNESCO tarafından, Güney ülkelerinin 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi ile uyumlu kültür politikaları oluşturmalarına destek olmak üzere teknik uzman olarak görevlendirildi. 

2016 yılının başına kadar, Cape Town'da bulunan ve misyonu Afrika yaratıcı sektörüne önderlik etmek ve Afrikalı sanatçılarla onların eserlerine bölgesel pazar olanaklarını geliştirmek olan STK, Afrika Sanatları Enstitüsü'nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Afrikalı sanatçılar, kültür aktivistleri, yaratıcı girişimciler ve Afrika yaratıcı sektörü ve onun içindeki insan hakları, demokrasi ve kalkınmaya katkıda bulunma amacını taşıyan diğer aktörlerin oluşturduğu Arterial Network’ün kurucu Genel Sekreteri olarak hizmet vermiştir. 

2011-2014 döneminde Artscape'de oyun yazarı olarak çalışan Mike van Graan, Güney Afrika'da apartheid sonrasını sorgulayan ve çok sayıda ödüle layık görülen ülkesinin önde gelen oyun yazarları arasında gösterilmektedir. Bugüne kadar 27 oyun yazmıştır ve (Norveç Tiyatrosu'nun göç temasına ilişkin siparişi olan) son oyunu "Yutkunmalar Bağırdığında", içinde bulunduğumuz Ocak ayında Johannesburg Market Theatre'da ilk gösterimini yapacaktır.