KPY

CAMMA: Perşembe Konuşmaları serisi Pascal Gielen ile devam ediyor!

23 Oca, 2019

Çokkültürlülüğün Ötesinde Kültürleri Özgürleştirmek - Kültür Kurumları Kanonundan Sanat Oluşumlarında Müşterekleşmeye” başlığı ile düzenlenecek olan etkinlikte Belçika, Antwerp Üniversitesi profesörlerinden Pascal Gielen, çatışmaların ve gerilimlerin çokkültürlülük çerçevesinde giderilmesi ya da baskılanmasının değil, onların görünür ve yaşanabilir kılınmasının önemini vurgulayarak kültür kurumlarının bu durumda nasıl ideal platformlar olabileceğini tartışacak.

Tarih: 28 Şubat - Perşembe

Yer: Bilgi Üniversitesi, santralistanbul E1-301

Saat: 18.00

 

 

Tiyatrolar, müzeler ve kütüphaneler gibi sanat kurumları ve kültürel altyapılar, geleneksel olarak, ulus devlet değerlerini ayakta tutmak için kurulmuştur. Bu tarz kurumlar,  jeopolitik alan içerisindeki bir nüfus için,  tekkültürlülüğü ya da tek bir dili teşvik etmek gibi bir göreve sahipti. Kolonyal ve postkolonyal kritiğin birleştiği bu model, 1970’lerden beri güçlü bir şekilde eleştirilmiştir. Buna karşın çözüm ise farklı kültürlerin eşit olarak temsil edilmesini gerektiren çokkültürlü bir yaklaşımda aranır. Ancak, çokkültürlülük, uyumu ve uzlaşıyı kolayca tanıyan bir kimlik politikasına dayanmaktadır. Konferansta, Pascal Gielen görüş ayrılığına ve “müşterek” politikaya dayalı farklı bir modeli savunuyor. Bu modele göre, çatışmaları ve gerilimleri gidermek ya da baskılamak değil, onları görülür ve yaşanabilir kılmak önemlidir. Bu tarz bir müşterek politika,  kültürlerarası eşitlikten yola çıkmaz, fakat daima toplumda daha “ikincil” olanlara, henüz temsil edilmeyenlere, kendi kültürel geçmişinden, toplumsal cinsiyetinden veya toplumsal sınıfından bağımsız bir sesi olmayanlara odaklanır. Kimliklere değil, eğitim, dil, kültür, iş gücü, sağlık hizmetleri ve barınma gibi zorunlu müşterek kaynakların demokratik ücretsiz dağılımı ve sahiplenilmesi üzerine odaklanır. Bu tür kaynaklar, daimi bir mücadele ve tartışmanın konusudur. Kültür kurumları ise bu türden bir uyuşmazlık politikası için ideal platformlar olabilirler.

Pascal Gielen aynı zamanda Kültür Müşterekleri Araştırma Ofisi’nin de başında bulunduğu (Culture Commons Quest Office, CCQO) Antwerp Research Institute for the Arts’da (ARIA, Antwerp Üniversitesi, Belçika) siyaset ve sanat sosyolojisi profesörüdür. Uluslararası kitap serisi Antennae-Arts in Society’nin editörü olan Gielen, 2016’da Belçika’daki, Fund for Scientific Research Flanders’in en üstün uluslararası bilimsel araştırmalar için verdiği Odysseus ödülünü kazanmıştır. Pek çok çalışması, İngilizce, Lehçe, Rusça, Portekizce, İspanyolca, Türkçe ve Ukraynacaya çevrilmiştir. Araştırmaları yaratıcı emek, müşterekler, kent ve kültür politikaları üzerine yoğunlaşır. Gielen, hâlen Antwerp, Belçika’da yaşamakta ve çalışmaktadır.