KPY

TMMOB Ankara'ya Yürüyor

Şubat '15

TMMOB, torba yasa ile TMMOB’nin kuruluş yasası olan 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu değiştirilmek istenmesine karşı Ankara'ya yürüyüş başlattı. Ortak basın açıklamasında yasa değişikliğiyle ülkenin daha geniş ölçekte ranta, talana ve yağmaya açılmak ve TMMOB'un yok edilmek istendiği belirtildi. Link